„Složno po vještine“ – prvi ERASMUS + projekt koji Hrvatski savez slijepih nakon dugo vremena provodi u partnerstvu s drugom državom

Štefan Kušar, Andreja Veljača, Vojin Perić, Mateja Rajnović

Danas, 26. travnja 2022. održana je početna konferencija ERASMUS+ projekta “Složno po vještine” koji se nakon dužeg vremena ponovno provodi u suradnji s još jednom državom. Riječ je o partnerstvu sa slovenskim savezom slijepih, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, a sam projekt usmjeren je na osnaživanje osoba s oštećenjem vida u polju komunikacijskih, socijalnih i digitalnih vještina kako bi ravnopravno mogle konkurirati na tržištu rada prilikom pronalaska zaposlenja ili promjene posla.

Cjelokupni projekt na konferenciji u Muzeju za umjetnost i obrt predstavili su Andreja Veljača, dipl.iur, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih; Vojin Perić, predsjednik Hrvatskog saveza slijepih; Mateja Rajnović, mag.soc.rada, voditeljica projekta; te Štefan Kušar, tajnik  Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Slijepe osobe imaju slične potrebe a njihov status, potpora i inkluzija, razlikuju se u pojedinim državama. Ova međunarodna suradnja znači početak dobrih odnosa i može dovesti do pozitivnih pomaka u  kreiranju bolje budućnosti za osobe s oštećenjem vida u Hrvatskoj i Sloveniji“, izjavila je Andreja Veljača, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih.

Projekt traje 12 mjeseci (do 28. 2. 2023.), a aktivnosti projekta usmjerene su na povećanje kompetencija odraslih u dobi od 18 do 50 godina koji imaju oštećenje vida (sljepoća ili slabovidnost), a članovi su Hrvatskog Saveza Slijepih  i Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Projekt „Složno po vještine“ podrazumijeva online i offline aktivnosti. U prostorima koji su prilagođeni osobama s oštećenjem vida, u Premanturi i Okroglom, organizirat će se više radionica. Očekivani rezultati projekta su ojačane komunikacijske, socijalizacijske i digitalne vještine 30 prijavljenih osoba.“, kazala je Mateja Rajnović, voditeljica projekta.

U aktivnostima će sudjelovati 30 osoba s oštećenjem vida, a one su usmjerene na dva četverodnevna susreta osoba iz obje partnerske organizacije. Uz to, sudionici će sudjelovati i u 6 virtualnih treninga koji će obuhvatiti niz edukativnih, kreativnih i praktičnih radionica s ciljem usvajanja novih znanja u području socijalnih, komunikacijskih i digitalnih vještina.    

Veselimo se ovom projektu jer nam pruža mogućnost za razmjenu znanja, iskustva i dobre prakse.“, dodao je Štefan Kušar, tajnik  Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Partnerstvo i suradnja u području cjeloživotnog učenja slijepih i slabovidnih osoba  kroz projekt “Složno po vještine” prvi je zajednički projekt Hrvatskog i Slovenskog saveza slijepih, a čija ćemo iskustva svakako zajedno koristiti u budućnosti, što će omogućiti  nove suradnje za dobrobit potrebitih članova u području uspješnijeg uključivanja na tržište rada ali i kvalitete života u cjelini.

Osnovna komunikacijska vještina je prezentacija sebe, a to je ključno za pristupanje na tržište rada. Upravo se takve vještine stječu kroz ovaj projekt“, zaključio je Vojin Perić, predsjednik Hrvatskog saveza slijepih

Zbog nepovoljne socijalne i gospodarske klime, ulazak u svijet odraslih sve je dugotrajniji i teži što dovodi do marginalizacije mladih koji se sve češće povlače u sebe i vode pasivniji način života. Takva pasivnost nerijetko je uvjetovana i nepoticajnim okruženjem, nedostatkom resursa i aktivnosti u zajednici. Osobe s oštećenjem vida ovim su negativnim posljedicama češće izložene i još više pogođene. Upravo zbog tih razloga od iznimne je važnosti pokrenuti i djelovati na osnaživanju osoba s oštećenjem vida i u odrasloj dobi jer ih ovakve prepreke pogađaju tijekom cijeloga života. Zbog vlastitih ograničenja uvjetovanih invaliditetom one teže pronalaze zaposlenje i materijalnu sigurnost za aktivnije uključivanje u zajednicu čime ovaj projekt postaje ključna točka za osvješćivanje negativnih posljedica te za pokretanje akcije koja će im pomoći za konkuriranje na tržištu rada.

Abeceda komunikacije

Fotografija: Martina Kenji