JYSKov projekt „Ne štedi na šumi!“ aktivira građane širom Hrvatske

Realiziranim projektom do sad je zasađeno 15.000 sadnica


Danska kompanija JYSK početkom 2019. godine pokrenula je društveno odgovorni projekt „Ne štedi na šumi!“ s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti šuma i njihovom razvoju u sklopu kojeg su donirana sredstva i organizirane akcije pošumljavanja širom Hrvatske.

Prikupljenim sredstvima do sada se nabavilo i zasadilo ukupno 15.000 sadnica biljaka. Projekt se na godišnjoj razini odvija u dvije faze tako da se u prvoj fazi u proljeće pošumljava na kontinentalnom dijelu Hrvatske, a u jesen na području Istre i Dalmacije. Do sada su se kroz dobrovoljne akcije novim sadnicama obnovila područja Parka prirode Medvednica u Zagrebu, Promina pokraj Drniša te Gurdutovci pokraj Mikanovaca u Slavoniji. Uz donaciju biljaka i organizaciju pošumljavanja JYSK je Hrvatskim šumama donirao i alat za sadnju kako bi bili što spremniji za buduće nove akcije i projekte pošumljavanja.

JYSK je pokrenuo ovaj projekt sa željom da uz građane i ljubitelje prirode, potakne i svoje zaposlenike da se aktivno uključe u pošumljavanje u Hrvatskoj što je naišlo na velik odaziv.

Nova faza prikupljanja sredstava kreće u periodu od 15. srpnja do 15. rujna 2020. godine, a sama realizacija sadnje očekuje se u listopadu. Ovoga puta obnovit će se područje šumarije Poreč, gospodarska jedinica Lim na kojem će se saditi sadnice hrasta medunca.

Kroz strateški definirana područja, JYSK na lokalnoj razini redovito djeluje kroz brigu o mladima, brigu o okolišu kroz projekte održivog razvoja te brigu o zdravom životu kroz prevenciju, edukaciju i aktivnost.

Više informacija o JYSK-u možete pronaći na Facebook stranici te Instagram profilu, kao i na službenoj web stranici JYSK.hr

404