LORA – PROJEKT KOJIM ŠKOLE UVODE ODRŽIVI RAZVOJ U SVOJE ZAJEDNICE

Udruga Bioteka provodi projekt „LORA – laboratorij održivog razvoja“ kojim će izraditi i provesti programe obrazovanja za održivi razvoj za osnovne škole i organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Programi će se formirati i realizirati partnerstvom udruga Bioteka, BIOM i Hyla te OŠ Borovje iz Zagreba, uz pridruženu suradnju 20 osnovnih škola, po jedne iz svake županije u Republici Hrvatskoj. Projekt je započeo 1.6.2019., a provodit će se do 31.3.2021.

U listopadu su učitelji/ice iz svih županija Hrvatske, njih 21, sudjelovali u trodnevnoj edukaciji o održivom razvoju koja se održala u Zagrebu, a gostujući predavači došli su iz renominiranih udruga kao što su DOOR, Odraz, UZOR Hrvatske te iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Ovog tjedna, od 5. do 7. studenog održava se drugi dio edukacije koju predvode stručnjaci iz područja održivog razvoja za obrazovanje Sveučilišta u Zürichu iz Švicarske. Prvi dio edukacije održat će se u Tomislavovom domu na Medvednici dok je u četvrtak 7. studenog planiran posjet recikliranom imanju Vukomerić udruge ZMAG.

Tijekom trajanja projekta izradit će se 21 obrazovni program za osnovne škole (u svakoj županiji po jedan), temeljen na specifičnim potrebama i zahtjevima svake škole, te jedan obrazovni program koji će provoditi organizacije civilnog društva.

Specifičnost ovog projekta leži u višemjesečnom radu učenika koji će uz mentorstvo učitelja/ica samostalno provesti projekte održivog razvoja te na taj način biti glavni pokretači promjena u svojim lokalnim zajednicama. Učenici će usvojiti znanja, vještine i  stavove usmjerene oblikovanju održive budućnosti koje će onda aktivno koristiti pri suradnji s lokalnom zajednicom tijekom provedbe projekata.

Više informacija o projektu pronađite na internetskoj stranici projekta – http://lora.bioteka.hr/.

Bioteka