Europski projekt za para taekwondo u Zagrebu

Od 14. – 21.09. u Zagrebu će se održati projekt “Taekwondo for everyone” koji će integrirati 45 mladih sa posebnim potrebama i manje mogućnosti. Ovaj projekt je financiran od Europske Unije te je dio Erasmus plus razmjene mladih i obuhvaća mlade koji dolaze iz Italije, Bugarske i Hrvatske. Organizator projekta je Taekwondo klub Maksimir koji je jedan od aktivnih klubova u paraolimpijskim sportovima i aktivnostima.
Razlog za provedbu ovog projekta je prije svega integracija osoba s invaliditetom u društvo pružajući im priliku da nauče alate i niz vještina koje će im pomoći razviti njihove fizičke i socijalne vještine. Kroz razne prezentacije i vježbe, u 8 dana mladi će se upoznati sa Taekwondom kao vještinom za jačanje tijela, duha i samopouzdanja. Sudionici će to učiti na siguran, prijateljski i zabavan način u međunarodnom okruženju gdje će razvijati i druge vještine poput komunikacije na engleskom jeziku i kulturne vještine.

Ciljevi projekt “Taekwondo za sve” su:
– Osnažiti sudionike s posebnim potrebama i/ili manje mogućnosti sa ključnim kompetencijama i vještinama za njihov razvoj i pomoći im da vide sebe kao snažne i važne članove zajednice
– Podići svijest opće publike o važnosti integracije ljudi sa posebnim potrebama u društvo
– Podići svijest o Taekwondo-u kao treningu vježbanja/borilačkih vještina koji poboljšava ravnotežu, fleksibilnost, izdržljivost i snagu ne samo za zdrave ljude,
već i za osobe s invaliditetom.

Više o samome projektu, razvoju aktivnosti i finalnim rezultatima projekta možete pratiti na našoj web stranici www.taekwondo-maksimir.hr/ .

Krešimir Horvath
 Taekwondo klub Maksimir